جشن روز معلم

  • Posted on: 17 May 2015
  • By: physicssa

به مناسبت ولادت حضرت علی و دوازدهم اردیبهشت روز معلم جشنی از طرف معاونت فرهنگی دانشکده فیزیک با همکاری انجمن علمی فیزیک وبرخی از دانشجویان برگزار شد در این جشن  اکثر اساتید دانشکده حضور داشتند. در این مراسم بعد از قرایت قرآن وسرود ملی ،دکتر کاملی (رییس دانشکده ) ودکتر شیرانی سخنرانی کردند .بعد از آن با اجرای موسیقی و صندلی داغ دکتر بابایی و سخنرانی دکتر شیرزاد و مسابقه بین اساتید ( دکتر سامانی ،دکتر هاشمی فر ، دکترشیرزاد ودکتر میرزا ) برگزار شد . در پایان از اساتید دانشکده تقدیر به عمل آمد . در این تقدیر قاب یادبودی از طرف معاونت فرهنگی و لوح تقدیری از طرف انجمن علمی به اساتید محترم اهدا گردید .

تحت نظارت وف بومی