کارگاه یک روزه علوم اعصاب شناختی ومحاسباتی

  • Posted on: 5 May 2015
  • By: physicssa

در روز 9 اردیبهشت در دانشکده فیزیک کارگاه یک روزه علوم اعصاب شناختی  با حضور اساتید ودانشجویان  برگزار شد. این مراسم با سخنرانی دکتر کاملی  رییس دانشکده فیزیک آغاز شد پس  از آن دکتر عباسیان(پژوهشکده دانش های بنیادی )پیرامون تاریخچه اعصاب شناختی صحبت کردند. بعداز آن دوکلاس در صبح توسط  دکترولی زاده(دانشگاه تحصیلات تکمیلی  زنجان) و دکتر سید اعلایی(پژوهشکده  دانش های بنیادی)وپس از ناهار واستراحت بعد از ظهر سه کلاس توسط دکتر خانبابایی(دانشگاه بابل) و دکتر عباسیان ودکتر شهبازی (صنعتی اصفهان)برگزار شد وپس از عکس یادگاری و مراسم  تقدیر از سخنرانان این کارگاه تمام شد.

تحت نظارت وف بومی