سخنرانی دکتر لران

  • Posted on: 5 May 2015
  • By: physicssa

در روز دوشنبه هفتم اردیبهشت ماه در مراسمی که با  استقبال عظیم دانشجویان در دانشکده فیزیک به همت انجمن علمی انجام شد یکی از نوابغ فیزیک ایران جناب آقای دکتر فرهنگ لران پس از ده سال یک سخنرانی علمی در دانشکده انجام دادند.در این سخنرانی آقای دکتر لران پبرامون درگیری مکانیک کوانتمی با سیاهچاله ها  صحبت کردند. فایل pdf  این سخنرانی را در قسمت تازه ها مشاهده نمایید.

تحت نظارت وف بومی